El Dr. Ramon Rami participa a les sessions ordinàries del curs 2023 – 2024 de Societat Catalana de Cirurgia Toràcica

Van tenir lloc el passat 26 d’octubre

La Societat Catalana de Cirurgia Toràcica (SCCT) organitza com cada any unes sessions ordinàries sobre temes d’interès en el camp de la Cirurgia Toràcica. El passat 26 d’octubre es va iniciar aquest cicle del curs 2023 – 2024 que va obrir el Dr. Ramon Rami, Cap Clínic del Servei de Cirurgia Toràcica de l’HUMT.
La presentació, una primícia per la SCCT, es va centrar en la nova edició – la 9ª– de la classificació TNM del càncer de pulmó.