ERROR IN FERRETIZER ESTRUCTURA INCORRECTA! Array ( [instance] => ) Actualitat

Actualitat

Des del nostre servei d'Oncologia donem resposta als nous requisits d'atenció oncològica i participem, de manera directa, durant tot el procés assistencial del pacient oncològic amb l’objectiu d’oferir-los els tractaments amb la millor evidència científica i garantir-los la continuïtat assistencial al llarg de la malaltia.

El nostre servei està acreditat per l'ESMO com: Centre designat d'oncologia integrada i cures pal·liatives.